Dětské dopravní centrum DDC Prostějov

Vážení rodiče,

dětské dopravní centrum bude mít od 18.10.2021 v případě příznivého počasí níže uvedenou provozní dobu.

Pondělí – pátek: 15:00 – 17:00 hodin

Sobota – neděle: 13:00 – 17:00 hodin

Dne 28.10.2021 (státní svátek) bude otevřeno do 15:00 do 17:00 hodin.

V případě nepříznivého počasí bude DDC uzavřeno.

Děkujeme za pochopení.


Vážení rodiče,

děláme vše, co je v našich silách, abyste nás mohli navštěvovat i v současné složité době vládních opatření ve spojitosti s pandemií Covid-19. Bohužel nás čeká další změna vyplývající z aktuálně platných vládních opatření, která se na nás vztahují a jakožto státní organizace jsme povinni se jimi řídit.

Při vstupu na hřiště jsou návštěvníci povinni uvést jméno, příjmení a telefon v případě potřeby epidemiologického šetření. Evidence návštěvníků je uchovávána 30 dní.

Dále je nutné doložit:

-      potvrzení o absolvování POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (antigenní test v odběrovém centru). Test nesmí být starší než 72 hodin od návštěvy DDC, nebo

-      potvrzení o absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

-     potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění Covid-19, kdy již uplynula u dané osoby doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

-      národní certifikát o provedeném očkování, který potvrzuje, že 

 • doba od aplikace druhé dávky očkovací látky (v případě dvoudávkového schématu podle SPC) je nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 • doba od aplikace dávky očkovací látky (v případě jednodávkového schématu podle SPC) je nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

-      Je též možné, aby si návštěvníci přinesli vlastní samotesty (preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetrasování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou).

-      Tento test je však nutné podstoupit těsně před vstupem na DDC před pověřeným pracovníkem DDC.

Výše uvedené varianty doložitelných potvrzení se vztahují na všechny návštěvníky kromě dětí do 6 let věku.


Děkujeme Vám za pochopení a předem děkujeme za spolupráci.

Těšíme se na Vás.

 

Váš tým DDC.

 

 Výňatek z aktuálně platného vládního nařízení:

"a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 8 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: 

i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 

ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 

d) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o dokončeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi České republiky nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení) že od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky, nebo 

e) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

f) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,,,"

 
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

Duben – červen, září, říjen

Pondělí – pátek 15:00 – 18:00
Sobota, neděle 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Státní svátky otevřeno dle otevírací doby daného dne

Červenec, srpen
Pondělí – pátek 16:00 – 19:00
Sobota, neděle 9:00 – 12:00, 14:00 – 19:00
Státní svátky otevřeno dle otevírací doby daného dne

Cena vstupného : 30,– Kč / dítě

V ceně vstupného mohou děti využít veškerých služeb, které dopravní centrum nabízí. Doba vstupu je neomezená v rámci otevírací doby.

 V rámci vstupného si děti mohou zapůjčit kola, šlapací káry, koloběžky pro děti i dospělé, odrážedla a cyklistické helmy. Doplňkové aktivity:

 • 3 x Jump trampolína
 • Dětské lanové hřiště
 • Dětské posezení
 • Dětský domeček
 • Dětské pískoviště
 • 2× Slack-line
 • Dětská horolezecká stěna
Za příplatek je možno si zapůjčit tříkolku 10,– / 10 min. nebo čtyřkolku 20,– / 10 min. 


 
 

Dětské dopravní centrum je od 6. 4. 2010 otevřeno a zpřístupněno i pro širokou veřejnost. Hřiště nabízí pro malé i větší ratolesti nejlepší trénink před vstupem do silničního provozu.

Dětské dopravní centrum (DDC) do roku 2009 spadalo pod Autoklub Prostějov a jeho činnost se zaměřovala zejména na dopravní výuku žáků 4. tříd dle tematického plánu.

Od 1. 1. roku 2009 přešlo DDC pod Sportcentrum-DDM. Sportcentrum – DDM je zařazeno v rejstříku škol jako středisko volného času. Jeho náplní je realizovat úkoly školského zařízení pro aktivní a účelné využívání volného času dětí a mládeže.  

Od 6. 4. 2010 je zaveden pravidelný provoz pro veřejnost. Děti tak, nenásilnou formou zkušenostního učení, získávají praktické dovednosti malého chodce i cyklisty a bez nebezpečí dopravních nehod se seznamují se základními pravidly bezpečného chování v provozu na pozemních komunikacích. 

Činnosti probíhající v areálu DDC od roku 2009:

 • Dopravní výchova dle tematického plánu pro základní školy
 • Školní družiny a mateřské školky
 • Provoz pro veřejnost
 • Dopravní soutěž mladých cyklistů
 • Příměstské tábory
 • Kroužky Sportcentra-DDM
 • Víkendové akce pro školní a zájmové útvary
 • Soutěžní dopoledne (prostějovské kulturní léto)
 • Jiné akce

 

Co se nám od roku 2009 podařilo:

 • Renovace vnitřních prostor
 • Nákup 14kusů šlapacích kár značky PUKY, 15 kol značky DEMA a 15 cyklistických přileb zn. AUTHOR, 8 kusů šlapacích kár značky Kostka, koloběžky, odrážedla,..další přilby.
 • Nákup 2 trampolín.
 • Vybudování pískoviště se zastíněním.
 • Postavení dřevěného domečku pro děti.
 • Otevření občerstvení s pergolou a posezením.
 • Nový asfaltový povrch, odvodnění cest, kruhový objezd.
 • Nový semaforový řadič.
 • Zabezpečení DDC alarmovým systémem
 • Výstavba „opičí dráhy“