Dětské dopravní centrum DDC Prostějov

Vážení rodiče,

dnes 25. 7. 2021 je v dopoledních hodinách z důvodu nepříznivého počasí DDC pro veřejnost zavřeno. O odpoledním provozu vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.

Váš tým DDC.PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA DDC PROSTĚJOV

1.7.2021 – 2.7.2021: 15:00 – 18:00 hodin

Od 3.7.2021 – 31.8.2021 bude otevřeno:

pondělí – pátek: 16:00 – 19:00 hodin

sobota – neděle: 9:00 – 12:00, 14:00 – 19:00 hodin

O státních svátcích otevřeno dle otevírací doby daného dne.


Aktuální pravidla provozu v souladu s platnými vládními nařízeními:

 • Kapacita provozu v rámci areálu je omezena do 100 osob.
 • Všechny dospělé osoby vstupující do areálu DDC jsou povinny předložit:
  • potvrzení o absolvování antigenního testu (stáří testu max. 72 hodin) či PCR testu (staří max. 1 týden) nebo
  • certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o absolvování očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace první dávky očkovací dávky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo více než 22 dnů, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů nebo
  • doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, kdy uplynula povinná doba izolace dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
 • Rodiče jsou dále povinni odevzdat čestné prohlášení, že jejich dítě:
 • bylo testováno antigenním testem ve škole nejdéle 72 hodin před vstupem na DDC nebo
 • absolvovalo RT-PCR test s negativním výsledkem, které není starší než 7 dní, nebo
 • absolvovalo antigenní test, který není starší než 72 hodin, nebo
 • bylo očkováno proti onemocnění COVID-19 a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dnů, a nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 • prodělalo onemocnění COVID-19, u kterého již uplynula doba izolace podle platných hygienických opatření a od prvního pozitivního antigenního či PCR testu neuplynulo více než 180 dní.
 • Prohlášení není vyžadováno u dětí do 6 let věku.

KE STAŽENÍ 
Čestné prohlášení o testování 

Moc Vám děkujeme za dodržování pravidel.
Těšíme se na Vás
Váš tým DDC
 
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

Duben – červen, září, říjen

Pondělí – pátek 15:00 – 18:00
Sobota, neděle 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Státní svátky otevřeno dle otevírací doby daného dne

Červenec, srpen
Pondělí – pátek 16:00 – 19:00
Sobota, neděle 9:00 – 12:00, 14:00 – 19:00
Státní svátky otevřeno dle otevírací doby daného dne

Cena vstupného : 30,– Kč / dítě

V ceně vstupného mohou děti využít veškerých služeb, které dopravní centrum nabízí. Doba vstupu je neomezená v rámci otevírací doby.

 V rámci vstupného si děti mohou zapůjčit kola, šlapací káry, koloběžky pro děti i dospělé, odrážedla a cyklistické helmy. Doplňkové aktivity:

 • 3 x Jump trampolína
 • Dětské lanové hřiště
 • Dětské posezení
 • Dětský domeček
 • Dětské pískoviště
 • 2× Slack-line
 • Dětská horolezecká stěna
Za příplatek je možno si zapůjčit tříkolku 10,– / 10 min. nebo čtyřkolku 20,– / 10 min. 


 
 

Dětské dopravní centrum je od 6. 4. 2010 otevřeno a zpřístupněno i pro širokou veřejnost. Hřiště nabízí pro malé i větší ratolesti nejlepší trénink před vstupem do silničního provozu.

Dětské dopravní centrum (DDC) do roku 2009 spadalo pod Autoklub Prostějov a jeho činnost se zaměřovala zejména na dopravní výuku žáků 4. tříd dle tematického plánu.

Od 1. 1. roku 2009 přešlo DDC pod Sportcentrum-DDM. Sportcentrum – DDM je zařazeno v rejstříku škol jako středisko volného času. Jeho náplní je realizovat úkoly školského zařízení pro aktivní a účelné využívání volného času dětí a mládeže.  

Od 6. 4. 2010 je zaveden pravidelný provoz pro veřejnost. Děti tak, nenásilnou formou zkušenostního učení, získávají praktické dovednosti malého chodce i cyklisty a bez nebezpečí dopravních nehod se seznamují se základními pravidly bezpečného chování v provozu na pozemních komunikacích. 

Činnosti probíhající v areálu DDC od roku 2009:

 • Dopravní výchova dle tematického plánu pro základní školy
 • Školní družiny a mateřské školky
 • Provoz pro veřejnost
 • Dopravní soutěž mladých cyklistů
 • Příměstské tábory
 • Kroužky Sportcentra-DDM
 • Víkendové akce pro školní a zájmové útvary
 • Soutěžní dopoledne (prostějovské kulturní léto)
 • Jiné akce

 

Co se nám od roku 2009 podařilo:

 • Renovace vnitřních prostor
 • Nákup 14kusů šlapacích kár značky PUKY, 15 kol značky DEMA a 15 cyklistických přileb zn. AUTHOR, 8 kusů šlapacích kár značky Kostka, koloběžky, odrážedla,..další přilby.
 • Nákup 2 trampolín.
 • Vybudování pískoviště se zastíněním.
 • Postavení dřevěného domečku pro děti.
 • Otevření občerstvení s pergolou a posezením.
 • Nový asfaltový povrch, odvodnění cest, kruhový objezd.
 • Nový semaforový řadič.
 • Zabezpečení DDC alarmovým systémem
 • Výstavba „opičí dráhy“